Vizija/Misija

VIZIJA :

Postati regionalni lider u pružanju usluga zdravstvene zaštite stanovništvu

MISIJA :

Pružanje zdravstvenih usluga visokog kvaliteta bolešću zahvaćenom stanovništvu primjenom suvremenih medicinskih dostignuća i saznanja uz etičan, human i profesionalan pristup

VRIJEDNOSTI:

- Fokus na sigurnost, zadovoljstvo i zdravlje pacijenta

- Poštivanje visokih etičkih i profesionalnih standarda u svim aspektima funkcioniranja bolnice

- Efikasnost i efektivnost u poslovanju

- Stalan rad na edukaciji uposlenika

- Kontinuirane aktivnosti na unapređenju pružanja usluga pacijentima

- Aktivna i afirmativna uloga u lokalnoj zajednici

- Stvaranje poticajnog i ugodnog radnog ambijenta

- Suradnja sa relevantnim zdravstvenim i obrazovnim institucijama