Ginekologija i rodilište

Osoblje ginekologije i rodilišta

Voditelj odjela: Dr. Zvonimir Stipac, spec. ginekologije i opstetricije

Glavna sestra odjela: primalja Snježana Šećerović

RADNO VRIJEME

Bolnički odjel ginekologije i porodiljstva od 0-24h

KONTAKT PODATCI

Odjel ginekologije Tel.: 030 708 553

Rodilište Tel: 030 707 075

Ginekološka ambulanta Tel: 030 708 535

PREGLEDI

Redoviti pregledi 08h - 15h

Hitni pregledi 0-24h

NAŠE USLUGE

Nadzor uredne i patološke trudnoće

Ginekološki pregledi

PAPA nalaz

Uterobrush

UZ abdominalna i vaginalna sonda sa mjejerenj protoka

Kolposkopija

Amnioskopija

Cervikalni brisevi na HPV-nalaz se nosi na Institut za patohistologiju Sarajevo

Aplikacija i vađenje spirale

Previjanja, vađenje postoperativnog šava

Vaginalni porod

Carski rez

Dovršenje vaginalnog poroda vakumom

Prekid isključivo pataloške trudnoće

Polypectomije i biopsije grlića

Explorativna-dijagnostička kiretaža

Skidanje granuloma

Adneksektomije

Vaginalne histerektomije

Abdominalne histerektomije

Djelomična obrada steriliteta

Tretman patoloških trudnoća

Tretman abnormalnih uternih krvarenja i drugih menopauzalnih tegoba