ERCP

Telefon: +387 30 708 506; 565

e-mail: endoskopija@bolnica-novabila.com

Obavijesti o postupku endoskopske retrogradne koledokopankreatografije

Što je ERCP i kada se Vaš liječnik odlučuje za tu pretragu?

ERCP ili endoskopska retrogradna koledokopankreatografija je dijagnostička pretraga koja se sastoji od kombinacije endoskopske i radiološke pretrage žučnih vodova i vodova gušterače. Pretraga omogućuje Vašem liječniku da otkrije promjene u predjelu gušterače ili žučnih vodova, posebice kod infekcija, kamenaca ili eventualno tumora. Ukoliko je potrebno, može se provesti terapijski postupak kojim se oštećeni žučni kanali ponovno pročiste odstranjenjem žučnih kamenaca ili drenažom pomoću posebne cjevčice. Ako se žele odstraniti žučni kamenci, prvo se preko endoskopa mora otvoriti mišić koji zatvara glavni žučni vod.

Što je potrebno za kvalitetnu pripremu pristupanja pretrazi?

Ne smijete jesti ni piti od pola noći prije početka pretrage, jer sluznica mora biti čista, što je bitno za adekvatnu pretragu. Prije pretrage dobit ćete infuziju koja će pokriti potrebe za tekućinom i omogućiti bolje podnošenje postupka, uz davanje umirujućih sredstava i lijekova protiv bolova.

Kako se pretraga izvodi?

Tijekom pretrage ležite na leđima, a poseban savitljivi instrument Vam se uvodi kroz usta u dvanaesnik. Uz rentgensko praćenje pomoću katetra, preko instrumenta, sondirat će se vodovi gušterače i žučni vodovi te isti prikazati pomoću rentgenskog kontrasta. Ukoliko je potrebno, zarezat će se mišić koji zatvara glavni žučni vod, odstraniti žučni kamenci iz žučnih vodova ili postaviti drenaža u žučne vodove. Pretraga i navedeni zahvati mogu izazvati bolove odnosno kolike. Uobičajeno trajanje pretrage je oko 1 sat, a može potrajati i dulje, ovisno o nalazu i teškoćama koje se mogu javiti.

Kako ćete postupati nakon izvršenja pretrage?

Poslje pretrage ste pod djelovanjem lijekova i spavat ćete nekoliko sati. Do sljedećeg jutra ne smijete ništa jesti niti piti. Sama pretraga zahtijeva uzimanje antibiotika. Laboratorijskim i kliničkim pretragama utvrdit će se uspješnost pretrage.

Koje su moguće posljedice pretrage?

Pretraga se ponekad može komplicirati upalom gušterače, krvarenjem, perforacijom crijeva ili infekcijom. U najgorem slučaju, iznimno, može doći do komplikacija opasnih po život. Rizik takvih komplikacija manji je od primarne operacije. Poseban oprez je potreban u trudnoći i dojenju, kod alergija na neke lijekove, teškoj srčanoj, plućnoj i bubrežnoj bolesti, šećernoj bolesti, AIDS-u, bolesti srčanih zalistaka, umjetnih zalistaka i premosnice, kod poremećaja zgrušavanja krvi, kada uzimate Marivarin, Pelentan, Aspirin, Andol ili lijekove za reumatske tegobe (liječnik će vas na vrijeme upozoriti da privremeno prekinete uzimati navedene lijekove). Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da se obratite Vašem liječniku.