Citologija

NAŠE USLUGE

  • Analiza citoloških materijala dobivenih aspiracionom , eksfolijativnom i metodom otiska u ranom otkrivanju malignih bolesti i pracenja utjecaja terapije;
  • Citološka dijagnostika koja obuhvata pulmološku, hematološku, ginekološku, citologiju dojke, štitnjace, vrata, mekih tkiva i likvora, urina.

Uputstvo za pacijente


Davanje urina za citološku pretragu

1. Ujutro nakon ustajanja mokriti u WC i nakon toga se oprati.
2. Popiti oko 1/2 (pola) litre tekućine.
3. Po mogučnosti što više hodati.
4. Doći u laboratorij i dati urin za pretragu prema uputama med. tehničara

Voditelj odjela:

dr.med.Marijana Rašo, spec. kliničke citologije

e-mail: citologija@bolnica-novabila.com

Glavni tehničar odjela: Mijo Jonjić 

Viši laboratorijski tehničar: Marija Paškalj

Viši laboratorijski tehničar: Zorica Šantić

Tel: +387 30 708 522