KONTAKT

Hrvatska bolnica "Dr fra Mato Nikolić"


Dubrave b.b. 72276 Nova Bila, BiH

+387 30 708 500

+387 30 707 421

uprava@bolnica-novabila.com