Službe

Ured ravnatelja:

Dr. Mladen Čuturić, spec. otorinolaringologije

Tel: +387 30 708 525

e-mail: ravnatelj@bolnica-novabila.com ; uprava@bolnica-novabila.com

Tajnica ureda ravnatelja:

Nikolina Žderić

Tel: +387 30 708 554

Fax: +387 30 707 421

e-mail: uprava@bolnica-novabila.com

Pomoćnik ravnatelja za nemedicinska pitanja:

Goran Pejaković, mr. oec

Tel: +387 30 708 515

e-mail: goran.pejakovic@bolnica.novabila.com

Glavni medicinski tehničar bolnice

Josip Trogrlić, dipl. med. techn.

Tel: +387 30 708 577

e-mail: josip.trogrlic@bolnica-novabila.com

Služba ekonomskih, financijskih i računovodstvenih poslova

Šef službe:

Lidija Solomun, diplomirani oecc, 7 stupanj

Tel: +387 30 708-544

e-mail: lidija.solomun@bolnica-novabila.com

Služba administrativnih poslova

Šef službe:

Andrea Šarac , dipl. iur.-referent za pravne poslove

Tel: +387 30 708 571

e-mail: pravna-sluzba@bolnica-novabila.com

Referent za kadrovske poslove:

Slaven Bilać , mag. iur. -referent za kadrovske poslove

Tel: +387 30 708 572

e-mail: kadrovska-sluzba@bolnica-novabila.com

Odsjek za tehničke i transportne poslove

Šef odsjeka:

Josip Zec , dipl.ing. mašinstva

Tel: +387 30 708 573

e-mail: tehnicka@bolnica-novabila.com

Referent informatike:

Mladen Topalović,  bacc. inf.

Tel: +387 30 708 502

e-mail: informatika@bolnica-novabila.com

Referent nabave:

Ivan Ružić, mr. oec - referent nabave

Tel./fax: +387 30 708 523

e-mail: nabava@bolnica-novabila.com