Pedijatrija i neonatologija

TELEFONI PEDIJATRIJSKE SLUŽBE:

Pedijatrijski odjel 030 708 555

Novorodenacki odjel 030 708 557

Pedijatrijska ambulanta 030 708 552

RADNO VRIJEME:

Pedijatrijska poliklinicka ambulanta radi od 10h - do 13h radnim danom.

Vizita na odjelu je od 8:30h do 10h

Pedijatrijska dežurna hitna ambulanta radi 24h u danu,(u vrijeme vizite na odjelu u ambulanti se pregledaju samo hitni pacijenti.)

Druge ambulantne usluge:

-Ultra zvucni pregled glave: za pregled se možete naručiti svakim radnim danom, na tel: +387 30 708 552. Pregled se radi na odjelu radiologije.

- Ambulanta za alergološko testiranje radi u pedijatrijskoj poliklinickoj ambulanti. Dan i prijeme pretrage potrebno je ranije dogovoriti.

Za obje ambulante je potrebno da se pacijenti predbilježe za pregled osobno ili telefonski na broj 030 708 555 ili 708 552 i ostave svoj broj telefona kako bi se eventualne izmjene termina pregleda na vrijeme mogle javiti.

INFORMACIJE ZA PACIJENTE

U PEDIJATRIJSKOJ SLUŽBI BOLNICE PRUŽAJU SE USLUGE:

a) Ambulantnog rada za preglede pacijenata,zbrinjavanje hitnih pacijenata i pregled pred prijem na lijecenje u bolnici. Pacijenti za pregled u bolnickoj ambulanti trebaju imati ovjerenu zdravstvenu iskaznicu i uputnicu iz primarne zdravstvene zaštite. Pacijent ce biti pregledan i bez navedenih dokumenata uz placanje participacije, ili uz suženu, samo neohodnu, zdravstvenu uslugu.Pri pregledu se daju upute za hitne medicinske nalaze (laboratorijske, rentgenske, EKG,ili za dodatne specijalisticke preglede) i jednokratna terapija, uz uputu za dalje lijecenje.

b) Stacionarno bolnicko lijecenje na pedijatrijskom odjelu za djecu koja su primljena od kuce i nisu u bolnici zbog neposrednog oporavka od poroda.Na odjel se primaju djeca od drugog dana života do navršene 18 godine života. Na odjelu se obavlja medicinski nadzor-pracenje, laboratorijske i druge medicinske pretrage i davanje terapije. Uz djecu se osigurava prijem u bolnicu majkama dojiljama. Majke se mogu primiti na ležanje u bolnici ukoliko nisu svi ležaji zauzeti bolesnom djecom. Ukoliko se nakon prijema majke na ležanje u bolnici uz djete ukaže potreba da se hitno primi na lijecenje novi bolesni pacijent, od majki se može zatražiti da oslobode ležaj za bolesnog pacijenta (što se nastoji raditi samo u izuzetnim situacijama). Ukoliko majka nije primljenja u bolnicu sa soiguranim ležajem, odobrava se boravak na odjelu jedne ženske osobe (majke ili clana rodbine) kroz 24h u svojstvu posjetitelja. Posjete na odjelu za ostale clanove obitelji su u vremenu od 14h do 16h radnim danom, odnosno nedljeljom i blagdanima od 13h do 16h. Tijekom boravka pacijenti i pratioci dužni su poštovati kucni red bolnice. Potrošni materijal za djecu (pelene), posebnu hranu (dijetalnu), osobni pribor (bocice) i neke oblike lijekova kojih nema u bolnici roditelji nabavljaju sami.


NAŠE USLUGE

Lijecenje na nivou pedijatra opceg usmjerenja, i to:

-Ambulantni pregled i hitnu obradu (nalazi: leukociti,ŠUK,urin,RTG slika,EKG).

-Stacionarno lijecenje akutnih bolesti, respiratornih, gastrointestinalih i urinarnih infekcija, bronhoopstrutivnih stanja, febrilnih konvulzija,opcu obradu drugih nejasnih i akutnih stanja.

-Pocetnu stabilizaciju i intezivni nadzor hitnih stanja sa mogucnošcu monitoriranja akcije srca, disanja i saturacije kisikom, uz mogucnost kontinuirane dozirane primjene potentnih lijekova perfuzorom i infuzomatom.

-Njegu i lijecenje novorodencadi i nedonošcadi gestacijske dobi od 34 tjedna i starije (teške 1800g ili više) fototerapiju, njegu u inkubatoru uz infuzijsku, antibiotsku i drugu opcu terapiju.

-Mogucnost dijagnosticke obrade: opca biokemijska i hematološka obrada, EKG, analiza likvora,Rtg koštanog i kardiorespiracijskog sustava, ultra zvuk trbuha, kompjuterizirana tomografija, gastroskopija od strane interniste ( starije od 7-9 god.)

-ASTO i reuma faktor

-Mikcijsku cistouretrografiju i IVU u obradi uroinfekcija djece

-Irigografiju djece u obradi bolesti debelog crijeva

c) Novorodenacki odjel za prijem,njegu i lijecenje tek rodene novorodencadi u periodu nadzora i po potrebi lijecenja iza poroda. Ukoliko dijete nema medicinskih tegoba, novorodence boravi u sobi uz majku na ginekologiji, a u prostorijama neonatološkog odjela se samo obavljaju procedure kupanja, previjanja i jtarnje vizite. Prema medicinskim razlozima na odjelu se uzimaju uzorci krvi i urina za laboratorijske pretrage kod novorodencadi, ili se radi lijecenje djece infuzijama, fototerapijom, lijekovima ili potporom kisikom na masku. Osnovni nacin prehrane je prehrana majcinim mlijekom. Ukoliko ima medicinskih razloga, majci se preporucuje dohrana djeteta izdojenim majcinim mlijekom. Prehrana imitacijom majcinog mlijeka se radi samo ukoliko ima jasan medicinski razlog, ili ako majka potpiše izjavu da to traži (obitelj je dužna da osigura takvo mlijeko.) Novorodence se rutinski zadržava 24h iza poroda na odjelu, duže po potrebi.

d) Prevoz djeteta sanitetskim vozilom bolnice u druge zdravstvene ustanove vrši se samo ako to traži hitnost stanja ili neopodnost primanja lijeka u prevozu.

e) Primjedbe, prijedloge ili žalbe u svezi usluga pedijatrijske službe pacijenti/korisnici usluga mogu staviti u kutije za primjedbe ili prijedloge koje se nalaze u pedijatrijskoj ambulanti, na pedijatrijskom odjelu ili na nenatološkom odjelu, ili glavnoj sestri dojela. Primjedbe o radu odjela ili bolnice se mogu dostaviti i u tajnoštvo uprave bolnice, tajnici ravnatelja bolnice, za ravnatelja.

f) Poželjno je da pacijenti na isti nacin daju i preporuke ili komentare o samom vodicu ili drugim segmentima rada pedijatrijske službe.