Odjeli i ambulante

PRIJEM I OTPUST PACIJENATA +387 30 708 556

KIRURGIJA  +387 30 708 559 
KIRURŠKA AMBULANTA +387 30 708 546
AMB. ZA BOLESTI UHA, NOSA I GRLA +387 30 708 505
OFTALMOLOŠKA AMBULANTA  +387 30 708 521

ENDOSKOPIJA - +387 30 708 506

INTERNI ODJEL  +387 30 708 560
INTERNISTIČKA AMBULANTA +387 30 708 545
ULTRAZVUK SRCA +387 30 708 509
HOLTER I ERGOMETRIJA +387 30 708 510

NEUROLOGIJA +0387 30 708 519
NEUROLOŠKA AMBULANTA +387 30 708 520
EEG/EMG /Collor Doppler KABINET

+387 30 708 401

GINEKOLOGIJA +387 30 708 553
RODILIŠTE +387 30 707 075
GINEKOLOŠKA AMBULANTA +387 30 708 535

JEDINICA INTENZIVNOG LIJEČENJA +387 30 708 563

PEDIJATRIJA  +387 30 708 555
NEONATOLOGIJA - +387 30 708 557
PEDIJATRIJSKA AMBULNTA +387 30 708 552

RADIOLOGIJA  +387 30 708 539

CITOLOGIJA  +387 30 708 522

TRANSFUZIJA - +387 30 708 547; 581

FIZIJATRIJA  +387 30 708 528