Hematološko biokemijski laboratorij

Voditelj laboratorija:  

mr.ph. Ivana Vujica spec. med. biokemije

Tel.: 030 708 527 

Glavni laborant odjela:

Nevenka Palavra med. laborant                                                                                    

Medicinski kadar:

Dva viša laboranta i sedam laboranata

RADNO VRIJEME ZA VAĐENJE UZORAKA:

Radnim danom od 8:00h do 9:30h

NARUDŽBE:

Radnim danom od 12:00h do 14:00h

KONTAKT TELEFON: 030 708 549

RADNO VRIJEME ZA PODIZANJE NALAZA:

Radnim danom od 14:30h do 15:00h

KONTAKT TELEFON: 030 708 549


NAŠE USLUGE

HEMATOLOŠKE PRETRAGE:

KKS (Le, Er, Hct, Tr, Hgb, MCV, MCHC, MCH, DKS)

Retikulociti

Sedimentacija

PRETRAGE MOKRAĆE:

Opis fizikalnih i fizikalno-kemijskih karakteristika

kemijska pretraga

sediment mokraće

test na trudnoću(beta-HCG latex test)

TUMORSKI BILJEZI:

CEA

CA 19-9

CA125

CA15-3

HORMONI ŠTITNJAČE:

T3

T4

TSH

OSTALE PRETRAGE:

TROPONIN I

STOLICA NA OKULTNO KRVARENJE

HELICOBACTER PYLORI

KREATININ KLIRENS

PROTEINI U 24 satnoj MOKRAĆI

KALCIJ U 24 satnoj MOKRAĆI

FOSFOR U 24 satnoj MOKRAĆI

MOKRAĆNA KISELINA U 24 satnoj MOKRAĆI