Osnovne informacije

Osnovne informacije

Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" je javna ustanova za liječenje i brigu bolesnika. Površina bolnice iznosi 13.500 četvornih metara bruto prostora ili 9.300 četvornih metara neto prostora. Bolnica se sastoji od pet paviljona. Svaki paviljon je dvoetažni sa dodatkom podrumskog prostora ispod dva paviljona. Kapacitet bolnice je 145 kreveta. Ukupan broj uposlenika u bolnici je 269. Požrtvovan i human rada bolnice je nagrađen priznanjima "Bolnica prijatelj djeteta" i "Povelje za humanost" Internacionalne lige humanista.

Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" je danas respektabilan medicinski centar, što potvrđuje podatak da bolnica skrbi za više od 250.000 stanovnika iz 12 općina. Raspoloživi kadrovski i tehnološki resursi omogućuju provođenje potrebnih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Stalna opredjeljenost za praćenje suvremenih trendova, težnja prema unapređenju kvalitete rada i stvaranje poticajnog organizacijskog okruženja su samo neke od obilježja Hrvatske bolnice "Dr. fra Mato Nikolić". Ljubaznost i stručnost osoblja, brzina i kvaliteta usluga i ekonomičnost u organizaciji procesa rada su doprinijeli prepoznatljivosti bolnice i van granica Bosne i Hercegovine. Stalni napredak u svim segmentima poslovanja, a naročito na području edukacije i usavršavanja osoblja, su glavna odrednica bolnice i recept za očuvanje liderske pozicije u pružanju zdravstvenih usluga u Središnjoj Bosni.

U budućnosti bolnica planira povećati prostorne i smještajne kapacitete izgradnjom šeste lamele, čime bi se stvorila elementarna pretpostavka za pružanja zdravstvene zaštite većem broju pacijenata i uvođenju novih medicinskih postupaka. Infrastrukturni projekti će sasvim sigurno biti praćeni realizacijom programa specijalizacija i subspecijalizacija kako bi se dodatno osnažila kadrovska struktura bolnice. Pored toga, u svojim planovima bolnica posebno podcrtava važnost konstantnog unapređenja opremljenosti modernim medicinskim aparatima. Status odgovorne ustanove, bolnica će nastojati opravdati savjesnijim postupanjem prema okolišu kroz kvalitetan pristup rješavanju problema sa odlaganjem medicinskog otpada i realizacijom projekata energetske učinkovitosti intenzivnijom upotrebom alternativnih izvora energije.

Djelatnost

Djelatnost bolnice obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, boravak i prehranu pacijenata u bolnicama.

Za učinkovito izvršavanje svoje djelatnosti, bolnica u svom sastavu ima osposobljene jedinice za:

- specijalističko-konzilijarno liječenje

- hitnu medicinsku pomoć

- laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku

- anesteziju i reanimaciju

- ambulantno liječenje

- medicinsku rehabilitaciju

- transfuziološku djelatnost u skladu sa propisima o krvi i krvnim sastojcima

- opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima

- urgentno zbrinjavanje

- citološku i biokemijsku dijagnostiku

- mrtvačnicu

Bolnica na usluzi pacijentima stoji na raspolganju 24 sata tijekom cijele godine. U bolnici stručan, iskusan i kvalifikovan kadar svakodnevno obavlja složene medicinske tretmane i postupke zasnovane na suvremenim dostignućima u medicinskoj znanosti. Broj medicinskih zahvata i paleta usluga koje bolnica nudi pacijentima su u stalnom rastu. S ciljem nadogradnje usluga, bolnica ostvaruje suradnju sa brojnim eminentnim stručnjacima iz zdravstvenih ustanova iz Bosne i Hercegovine i inozemstva.