Neurologija

Odjel neurologije čine prijemna ambulanta, odjeljenje opće neurolgije, kabinet za neurofiziologiju i kabinet za Color Doppler krvnih sudova vrata.

Prijemna ambulanta radi svakim danom 24h za akutna stanja i nije neophodna narudžba. Ambulanta za specijalističko-konzultativne preglede radi svakim radnim danom u terminu od 09h do 14h. Za svaki pregled neophodno je imati adekvatnu uputnicu izdatu od strane liječnika opće ili obiteljske medicine iz nadležnog Doma zdravlja. Za kontrolne preglede neophodno se prethodno naručiti na tel. 030 708 520. U okviru specijalističko-konzultativne ambulante obavljaju se pregledi i savjetovanja iz oblasti glavobolja, epilepsija, cerebrovaskularnih, neurodegenerativnih, neuromišićnih i demijelinizacijskih bolesti. Pri dolasku na konzultativni ili kontrolni pregled neophodno je donjeti cijelu raniju medicinsku dokumentaciju ukoliko je pacijent posjeduje.

Odjeljenje opće neurologije raspolaže sa deset kreveta i tri monitora za praćenje vitalnih funkcija. Prilikom prijema na odjeljenje, obitelj pacijenta je dužna ostaviti kontakt telefon i preuzeti osobne stvare pacijenta. Posjete i informacije se obavljaju radnim danima i subotom u terminu od 14h do 16h, a nedeljom i praznicima u terminu od 13h do 16h. Informacije o stanju pacijenta se mogu dobiti i telefonskim pozivom na tel. 030 708 519. Prilikom posjete dozvoljeno je u istom trenutku prisustvo najviše dva člana uže obitelji pacijenta. Na odjelu pacijentima su omogućena tri dnevna obroka. Pacijentima je dozvoljeno posjedovanje mobitela samo uz suglasnost nadležnog liječnika. Pacijentima nije dozvoljeno samostalno napuštanje odjela, već isključivo uz medicinsku pratnju. Tijekom boravka pacijent i njegova obitelj su dužni da se pridržavaju pravilnika kućnog reda Bolnice. Prilikom otpuštanja sa odjela, obitelj pacijenta će biti najmanje 24h prije obavještena. Za nepokretne pacijente neophodno je obezbjediti sanitetsko vozilo iz nadležnog Doma zdravlja zbog transporta iz bolnice na kućno liječenje. Pri otpustu svaki pacijent dobiva otpusno pismo sa navedenom terapijom, savjetima i uputama u vezi daljih kontrolnih pregleda ili potrebe za daljim liječenjem.

Kabinet za neurofiziologiju čine dvije dijagnostičke oblasti: elektromioneurografija (EMNG) i elektroencefalografija (EEG). 

U kabinetu za EMNG obavlja se neurofiziološka dijagnostika pacijenata sa neuromišićnim bolestima. Pretraga se obavlja iglenom elektrodom i transkutanim elektrostimulatorom perifernih nerava u ciliju diferenciranja mišićnih bolesti, kao i bilesti perifernih nerava. Prije samog zahvata uzima se detaljna anamneza od pacijenta i nakon toga se obavlja neurološki pregled. Naručivanje se obavlja na tel. 030 708 601. Kabinet radi svakim radnim danom u terminaima od 09h do 14h. Pretragu je moguće napraviti isključivo na indiukaciju specijaliste neurologa/neuropsihijatra, ortopeda, fizijatra, općerg kirurga i neurokirurga. Pri dolasku neophodno je ponjeti raniju medicinsku dokumentaciju, nalaz specijaliste koji traži pretragu i adekvatnu uputnicu od strane specijaliste obiteljske medicine. 

EMNG
EMNG

U kabinetu za EEG se obavlja neurofiziološka dijagnostika pacijenata sa epilepsijama ili stanjima nejasne krize svijesti ili glavoboljama. Snimanje se obavlja putem kape sa postavljenim elektrodama. U okviru kabineta se radi standardni (interiktalni) EEG, 24h EEG, kao i EEG nakon deprivacije sna. Od početka 2020. godine na odjelu se obavlja i video EEG monitoring. Snimanje se obavlja isključivo na indikaciju i preporuku specijaliste neurologa/neuropsihijatra. Naručivanje se vrši na tel. 030 708 601. Pri dolasku na pregled potrebno je donjeti kopiju nalaza specijaliste koji indicira pregled i nalaz očitanja MRI ili CT mozga ukoliko ih pacijent posjeduje.  

U okviru kabineta za Color Doppler krvnih sudova vrata obavlja se ultrazvučna dijagnostika aterosklerotske bolesti karotidnih i vertebralnih arterija. Pretraga je neinvazivna i obavlja se pomoću ultrazvučne sonde koja se postavlja na vrat. Naručivanje se vrši na tel. 030 708 601. Pretraga se obavlja na indikaciju neurologa/neuropsihijatra, vaskularnog kirurga, neurokirurga i interniste. Prilikom dolaksa na pregled neophodno je donijeti adekvatnu uputnicu od strane specijaliste obiteljske medicine iili opće medicine uz raniju medicinsku dokumentaciju. 


Voditelj odjela neuropsihijatrije:

Dr. Mirza Baručija, specijalist neurolog


Glavna sestra odjela:

Ružica Čavara med.sestra